Supervisie gericht op het vergroten van competenties

     met een persoonlijke en doelgerichte aanpak
Supervisie GZ-KP-PT opleiding
Behandeling of diagnostiek - Tussen 12-50 sessies van 45 minuten

VEN erkende supervisie EMDR
Standaardprotocol ter voorbereiding op vervolgtraining, of supervisie ten behoeve van registratie EMDR Europe Practitioner - Tussen 3 en 5 sessies van 90 minuten

VGCt erkende supervisie CGT
Voor registratie tot Cognitief Gedragstherapeutische medewerker VGCt - tussen 20-40 sessies van 45 minuten;
Vanaf 2025 ook supervisie in kader van de registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt, inclusief N=1 supervisie