Supervisie gericht op het vergroten van competenties

     met een persoonlijke en doelgerichte aanpak

Supervisie opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut

GZ-psycholoog / Psycholoog-Generalist

Het is mogelijk supervisie in kader van de postmaster opleiding tot GZ-Psycholoog te volgen voor de doelgroep volwassenen en ouderen. Leervraag en ontwikkelbehoefte zijn de rode draad in deze supervisie. Dat betekent dat de door mij gebruikte referentiekaders grotendeels afhangen van uw leervraag. 

Supervisie kan in de volgende situaties:

 - U start binnenkort met, of volgt op dit moment, de postmasteropleiding tot GZ-Psycholoog en wil graag supervisie met focus behandeling. In supervisie behandeling ligt de nadruk op therapeutische vaardigheden.

  - U start binnenkort met, of volgt op dit moment, de postmasteropleiding tot GZ-Psycholoog en wil graag supervisie met focus diagnostiek. In supervisie diagnostiek ligt de nadruk op het doorlopen van de diagnostische cyclus in brede zin (inclusief de mogelijkheid tot het bespreken van intakes, evaluaties enzovoort) en het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

In zowel supervisie behandeling als diagnostiek behelst de supervisie vooral de professioneel-persoonlijke ontwikkeling van de psycholoog i.o. GZ-Psycholoog (PIOG), en het methodisch analyseren en evalueren van de door de PIOG verrichte werkzaamheden. Daarbij gaat het om het vergroten van de technische, methodische en persoonlijke vaardigheden met betrekking tot alle aspecten van het beroep.

Supervisie in kader van de opleiding tot GZ-Psycholoog duurt over het algemeen ten minste één jaar, omdat deze gekoppeld is aan een opleidingsplek. De supervisie bestaat in de meeste gevallen zo om en nabij de 25 enkele sessies tot maximaal 45 sessies, afhankelijk van de eigen verdeling van de supervisies in de opleiding. 

Supervisies worden meestal gepland in enkele sessies (45 minuten), maar zijn ook mogelijk in dubbele sessie (90 minuten). Voor supervisie diagnostiek geld zijn er verschillende tarieven, afhankelijk van hoeveel indirecte tijd afgenomen wordt. Dit heeft te maken met een herijking van de indirecte tijd in het wijzigingsbesluit GZ-opleiding (d.d.19-07-2023), onder I-F. Zie hiervoor toelichting onder 'kosten'

Eerder gesuperviseerde PIOG's volgden hun opleiding aan het RCSW in Nijmegen, bij RINO Groep in Utrecht of bij RINO Amsterdam.  Dit betekent dat deze drie instellingen mij reeds als supervisor voor de GZ-opleiding erkent hebben. 

Eerder gesuperviseerde PIOG's werkten bij (weergegeven per provincie): 
 - Gelderland: Pro Persona Groep (Ede, Arnhem), HSK (Doetinchem), Raadthuys GGZ (Elst), Neurocare (Nijmegen);  Zorggroep Opella (Bennekom), Pluryn (Oosterbeek)
 - Zuid Holland: Psychologenpraktijk Sane (Rotterdam), Stichting Humanitas (Rotterdam), Zorggroep Laurens (Rotterdam), MiSi Neuropsy (Rotterdam), Psycholoog Nederland (Rotterdam),
 - Noord-Holland: Family Supporters (Haarlem)
 - Noord-Brabant: Neurocare (Eindhoven), Aelbrecht GGZ (Waalre) 
 - Utrecht: Zorggroep Charim (Veenendaal),

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut / Psycholoog-Specialist

Voor supervisie in kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog, danwel Psychotherapeut, is dispensatie noodzakelijk. Dit wordt per aanvraag getoetst. In 2022 heeft RINO Zuid dispensatie verleend voor het geven van supervisie EMDR in kader van supervisie klachtgericht. 

Supervisie in kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog en/of psychotherapeut behelst ten minste 12 enkele sessies, conform opleidingsbesluit besluit FGzPt.

Wat moet u verder nog weten:

Indien nodig is het mogelijk dat ik (online) aansluit bij een (tussentijdse) evaluatie. Deze activiteit overschrijdt de reguliere administratietijd per sessie. Voor elke evaluatie breng ik daarom een bedrag voor de gewerkte tijd in rekening.