Supervisie opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut

GZ-psycholoog / Psycholoog-Generalist

Sinds 2018 bied ik supervisie aan in het kader van de GZ-opleiding. Leervraag en ontwikkelbehoefte zijn de rode draad in deze supervisie. Dat betekent dat de door mij gebruikte referentiekaders afhangen van uw leervraag. 

Supervisie behelst vooral de professioneel-persoonlijke ontwikkeling van de psycholoog i.o. GZ-Psycholoog (PIOG), en het methodisch analyseren en evalueren van de door de PIOG verrichte werkzaamheden. Daarbij gaat het om het vergroten van de technische, methodische en persoonlijke vaardigheden met betrekking tot alle aspecten van het beroep.

Supervisie heeft veelal een aandachtsgebied, namelijk diagnostiek of behandeling. In supervisie diagnostiek zal er meer nadruk liggen over het doorlopen van de diagnostische cyclus en het uitvoeren van psychologisch onderzoek. Diagnostiek en indicatiestelling spelen een grote rol. In supervisie behandeling zal er meer nadruk liggen op therapeutische vaardigheden. 

Let op dat deze supervisie in het geval van de opleiding tot GZ-Psycholoog over het algemeen ten minste één jaar duurt, omdat deze gekoppeld is aan een opleidingsplek. De supervisie bestaat in de meeste gevallen zo om en nabij de 25 enkele sessies, afhankelijk van de eigen verdeling van de supervisies in de opleiding. 

Eerder gesuperviseerde PIOG's volgden hun opleiding aan het RCSW in Nijmegen, of bij RINO Groep in Utrecht.  Dit betekent dat deze twee instellingen mij reeds als supervisor voor de GZ-opleiding erkent hebben. 

Eerder gesuperviseerde PIOG's werkten bij de Pro Persona Groep (Ede), Psychologenpraktijk Sane (Rotterdam), Stichting Humanitas (Rotterdam), Neurocare (Eindhoven), Zorggroep Charim (Veenendaal), Zorggroep Opella (Bennekom) of MiSi Neuropsy (Rotterdam). 

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut / Psycholoog-Specialist

Voor supervisie in kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog, danwel Psychotherapeut, is dispensatie noodzakelijk. Dit wordt per aanvraag getoetst. In 2022 heeft RINO Zuid dispensatie verleend voor het geven van supervisie EMDR in kader van supervisie klachtgericht.

Supervisie in kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog en/of psychotherapeut behelst ten minste 12 enkele sessies, conform opleidingsbesluit besluit FGzPt.