Supervisie Dialectische Gedragstherapie

Het is mogelijk om door Dialexis Advies erkende supervisie DGT te volgen. 

Supervisie kan in de volgende situaties:

- U heeft de 10-daagse intensieve training DGT afgerond, en wil graag certificeren als 'Individueel therapeut DGT'. 

- U heeft de 5-daagse basistraining afgerond, aangevuld met de 6-daagse schakelaanbod (of u neemt binnenkort deel aan dit schakelaanbod) en wil graag certificeren als 'Individueel therapeut DGT'.

Supervisie DGT is alleen mogelijk als u DGT praktiseert als individueel therapeut en/of vaardigheidstrainer én deel uit maakt van een wekelijks DGT consultatieteam. Supervisie bestaat uit gemiddeld 25 enkele sessies. Dubbele sessies is ook mogelijk.  

Procedure

De supervisie bereid u voor op de certificering als Individueel Therapeut DGT. Dit register wordt op dit moment gehouden door Dialexis Advies. De verwachting is dat dit register in de (nabije) toekomst door de vereniging voor Dialectische Gedragstherapie (vDGT) gehouden wordt. Dat betekent het volgende:

Tijdens de supervisieperiode wordt de mate van adherentie aan DGT op ten minste drie momenten door mij als supervisor getoetst. In het begin van de supervisie om uw startniveau te bepalen, halverwege de supervisie om de voortgang te bepalen en medio het einde van het supervisietraject om het eindresultaat inzichtelijk te maken. Het toetsen van adherentie betekent:

a) dat u een hele sessie filmt en mij toegang verschaft deze te bekijken,
b) dat u de sessie verbatim uitschrijft en mij aanlevert,
c) dat ik uw DGT adherentie beoordeel met de 'Dialectical Behavior Therapy Adherence Coding Scale' (DBT ACS; Harned, Korslund, Smidt & Gallop, 2021

Wij spannen ons beiden in om er voor te zorgen dat u aan het einde van de supervisie voldoet aan de criteria voor DGT adherentie. U kunt vervolgens zelf de certificeringsprocedure via Dialexis Advies doorlopen. Het resultaat hangt af van uw voorbereiding en ontwikkeling.

Wat moet u verder nog weten:

De eerste sessie is een commitmentgesprek. We bereiken commitment via het ondertekenen van het supervisiecontract. 

De supervisiesessies starten altijd met een Mindfulness oefening.

Als supervisor bied ik u als supervisant 24-uurs telefonische consultatie, parallel aan de telefonische consultatie die u aan uw patiënt biedt. 

Het scoren van een sessie aan de hand van de DBT ACS overschrijdt de reguliere administratietijd per sessie. Voor elke codering breng ik daarom een bedrag ter hoogte van een sessie van 60 minuten in rekening.