Supervisie Dialectische Gedragstherapie

De supervisoren DGT prioriteren op dit moment om begrijpelijke redenen de teamconsultaties boven individuele supervisies. Een teamconsultatie duurt ten minste 3 uur, exclusief reistijd. Vanwege mijn diverse takenpakket, waaronder de opleiding tot Klinisch Psycholoog, lukt hij mij op dit moment niet om op dit moment structureel blokken van deze omvang te plannen. Dat heeft er toe geleid dat ik in november 2023 mijn rol als supervisor DGT heb neergelegd, wat betekent dat supervisie DGT op dit moment niet mogelijk. Ik heb de intentie deze rol opnieuw op mij te nemen zodra dit wel mogelijk is. Mijn verwachting is dat dit medio 2025 het geval zal zijn.