Supervisie Dialectische Gedragstherapie

Het is mogelijk om door Dialexis Advies erkende supervisie DGT te volgen. 

Supervisie kan in de volgende situaties:

- U heeft de 10-daagse intensieve training DGT afgerond, en wil graag certificeren als 'Individueel therapeut DGT'. 

- U heeft de 5-daagse basistraining afgerond, aangevuld met de 6-daagse schakelaanbod (of u neemt binnenkort deel aan dit schakelaanbod) en wil graag certificeren als 'Individueel therapeut DGT'.

- U heeft ten minste de 5-daagse basistraining afgerond en wil graag bijscholen in het beoefenen van DGT. Dit is ‘vrije’ supervisie waarin u zelf de inhoud bepaalt die, uiteraard, over DGT-beoefening gaat.

Supervisie DGT is alleen mogelijk als u DGT praktiseert als individueel therapeut en/of vaardigheidstrainer én deel uit maakt van een wekelijks DGT consultatieteam. Supervisie bestaat uit gemiddeld 25 enkele sessies. Dubbele sessies is ook mogelijk.  

Procedure

De supervisie volgt de procedure van certificering door Dialexis Advies. Dat betekent het volgende:

Adherence wordt gecodeerd aan de hand van 'Dialectical Behavior Therapy Adherence Coding Scale' (DBT ACS; Harned, Korslund, Smidt & Gallop, 2021).

Tijdens de supervisieperiode wordt op ten minste drie momenten adherence door mij als supervisor gecodeerd. In het begin van de supervisie om uw startniveau te bepalen, halverwege de supervisie en medio het einde van het supervisietraject. Het beoordelen van adherence betekent a) dat u een hele sessie filmt, b) deze verbatim uitgeschreven aanlevert, en c) dat ik deze met de DBT ACS beoordeel. Los van de codering verwacht ik dat u zeer regelmatig filmmateriaal aanlevert. 

Wij spannen ons beiden in om er voor te zorgen dat u aan het einde van de supervisie ten minste twee sessies beoordeeld heeft met een adherence codering van 4.0 of hoger hebben, wat beschouwd wordt als modelgetrouwe DGT. Dit is een wederzijdse inspanningsverplichting. Het resultaat hangt echter af van uw voorbereiding en ontwikkeling.

Wat moet u verder nog weten:

De eerste sessie is een commitmentgesprek. We bereiken commitment via het ondertekenen van het supervisiecontract. 

De supervisiesessies starten altijd met een Mindfulness oefening.

Als supervisor bied ik u als supervisant 24-uurs telefonische consultatie, parallel aan de telefonische consultatie die u aan uw patiënt biedt. 

Het scoren van een sessie aan de hand van de DBT ACS overschrijdt de reguliere administratietijd per sessie. Voor elke codering breng ik daarom een bedrag ter hoogte van een enkele sessie in rekening.