Supervisie Basisaantekening Psychodiagnostiek

Het is mogelijk supervisie te volgen in kader van het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) die door het NIP verstrekt wordt. 

Supervisie kan in de volgende situaties:

 - U volgt een individueel traject na uw masteropleiding om uw BAPD te behalen en u begeeft zich in een situatie waarbij (een deel van) de supervisie gedelegeerd dient te worden. De supervisie beslaat in zijn geheel 20 sessies, waarbij u de mogelijkheid heeft verschillende supervisoren te betrekken. U kunt mij betrekken voor (een deel van) de supervisie. De docent-supervisor van de universiteit blijft eindverantwoordelijk voor de verslagen. De supervisie volgt het Reglement Basisaantekening Psychodiagnostiek van 1 oktober 2020.