EMDR ‘Summer Course’ supervisietraject standaardprotocol

Inleiding

Na afronding van de VEN erkende EMDR basistraining ben je volop aan de slag gegaan met het toepassen van EMDR bij de patiënten die je ziet. Veel therapeuten hebben behoefte zich meer te bekwamen in EMDR therapie en zoeken daarvoor supervisie. In deze 'summer course' trekken 4 supervisanten in hoog tempo samen op in een supervisietraject. Door met elkaar aan de slag te gaan en van elkaar te leren.

Inhoud en vorm
Dit supervisietraject bestaat uit voor een groot deel uit het met elkaar bekijken en van feedback voorzien van videomateriaal van EMDR sessies uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast zal er een kleiner deel uitgaan naar het verfijnen van theoretische kennis door presentaties van de deelnemers.

Leerdoelen
Behalen van de competenties zoals beschreven op het supervisie formulier standaardprotocol, zodat toegang tot de vervolgtraining mogelijk is.

Doelgroep
Therapeuten met een afgeronde VEN erkende EMDR basistraining die na 1 juli 2019 gevolgd is (Indien de basistraining langer geleden is, is het over het algemeen zinvoller om de supervisie individueel in te richten omdat onderlinge verschillen tussen supervisanten te groot worden).

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)
Dagdeel 1: 
- Voorstellen en verwachtingen (15 minuten)
- Presentatie supervisor over meest voorkomende dilemma’s in EMDR (45 minuten)
- Ruimte plenaire vragen, danwel discussie (30 minuten)
- Pauze (15 minuten)
- Supervisie standaardprotocol (90 minuten)
- Vragen / nabranders (15 minuten)

Dagdeel 2: 
- Inleidend deel (10 minuten)
- Presentatie supervisant 1 (20 minuten + nabespreken 10 minuten): voorbereiding op EMDR en nazorg na EMDR
- Supervisie standaardprotocol (50 minuten)
- pauze (15 minuten)
- Presentatie supervisant 2 (20 minuten + nabespreken 10 minuten): typen plaatjes en domeinen
- Supervisie standaardprotocol (60 minuten)
- Vragen / nabranders (15 minuten)

Dagdeel 3:
- Inleidend deel (10 minuten)
- Presentatie supervisant 3 (20 minuten + nabespreken 10 minuten): desensitisatie
- Supervisie standaardprotocol (50 minuten)
- pauze (15 minuten)
- Supervisie standaardprotocol (90 minuten)
- Vragen / nabranders (15 minuten)

Dagdeel 4:
- Inleidend deel (10 minuten)
- Presentatie supervisant 4 (20 minuten + nabespreken 10 minuten): flash forward, mental video check, future template (gedragsexperiment)
- Supervisie standaardprotocol (50 minuten)
- pauze (15 minuten)
- Supervisie standaardprotocol (90 minuten)
- Vragen / nabranders (15 minuten)

Aantal deelnemers

Het traject vind plaats met minimaal én maximaal 4 deelnemers.

Locatie
Online, beeldbelprogramma nader te bepalen.

Data
Zaterdag 13 juli 2024
Zaterdag 27 juli 2024
Zaterdag 10 aug 2024
Zaterdag 24 aug 2024

Tijdstip
Start 09:00u, einde 12:30u.

Kosten
€550.- per persoon

Accreditatiepunten
Geen, omdat het een supervisietraject betreft

Supervisor
Ronald Roskam is GZ-Psycholoog i.o. Specialist, werkzaam bij Pro Persona en geeft supervisie vanuit zijn eigen praktijk in Westervoort. Hij is EMDR-Europe Consultant en Cognitief Gedragstherapeut VGCt®. Daarnaast is hij Individueel Therapeut DGT en in opleiding tot trainer DGT bij Dialexis Advies. Hij is penningmeester van het bestuur van de Vereniging EMDR Nederland.

Algemene voorwaarden
Verder zijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Liemersgaard Supervisie en Opleidingen. Zie algemene voorwaarden.

Aanvullende aandachtspunten
- Dit betreft een hoog tempo traject, waarvoor het essentieel is om goed beslagen ten ijs te komen. Dit betekent niet alleen de beschikking over ruim voldoende beeldmateriaal dat besproken kan worden, maar ook dat er meerdere EMDR trajecten lopen gedurende deze periode zodat aanvullend filmmateriaal verzameld kan worden.

- De verwachting is dat elke deelnemer aan het eindigt met een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier. Dit is echter geen garantie. Er zijn situaties denkbaar waardoor een formulier niet afgetekend kan worden (waaronder iets niet laten zien, iets opnieuw moeten doen, slechte voorbereiding, geluid niet te verstaan, enzovoort). Hou hier rekening mee.

- Dit supervisietraject is niet bedoeld voor het behalen van de registratie EMDR Europe Practitioner, maar uitsluitend voor supervisie over het standaardprotocol

- Anders dan bij reguliere supervisie wordt dit supervisietraject vooraf gefactureerd. Restitutie is niet mogelijk. De deelnemersplaats is wel overdraagbaar aan een ander als deelname aan alle sessies toch niet mogelijk blijkt.

Aanmelden
Meld je aan via het contactformulier op de site.